Κατηγορια G Αυτοματοδειτε τιμοκαταλογο (ημερησια χρεωση)

Κατηγορια G Αυτοματο
Ημέρες Εν/σης 3 Ημ. 7 Ημ. 14 Ημ. 28+ Ημ.
LOW-SEASON
01/11 - 31/03
58 € 50 € 46 € 41 €
MID-SEASON
01/04 - 30/05 &
01/10 - 31/10
75 € 65 € 52 € 47 €
HIGH-SEASON
01/06 - 30/06 & 26/08 – 30/09
Availability, rates and seasonal promotions upon request
FULL-HIGH-SEASON
01/07 - 25/08
Availability, rates and seasonal promotions upon request
δειτε περισσοτερα

Κατηγορια G1- Αυτοματοδειτε τιμοκαταλογο (ημερησια χρεωση)

Κατηγορια G1- Αυτοματο
Ημέρες Εν/σης 3 Ημ. 7 Ημ. 14 Ημ. 28+ Ημ.
LOW-SEASON
01/11 - 31/03
62 € 55 € 49 € 44 €
MID-SEASON
01/04 - 30/05 &
01/10 - 31/10
80 € 70 € 57 € 50 €
HIGH-SEASON
01/06 - 30/06 & 26/08 – 30/09
Availability, rates and seasonal promotions upon request
FULL-HIGH-SEASON
01/07 - 25/08
Availability, rates and seasonal promotions upon request
δειτε περισσοτερα

Κατηγορια G2 - 7 Θεσεις (5+2) Αυτοματοδειτε τιμοκαταλογο (ημερησια χρεωση)

Κατηγορια G2 - 7 Θεσεις (5+2) Αυτοματο
Ημέρες Εν/σης 3 Ημ. 7 Ημ. 14 Ημ. 28+ Ημ.
LOW-SEASON
01/11 - 31/03
70 € 62 € 56 € 50 €
MID-SEASON
01/04 - 30/05 &
01/10 - 31/10
90 € 80 € 70 € 60 €
HIGH-SEASON
01/06 - 30/06 & 26/08 – 30/09
Availability, rates and seasonal promotions upon request
FULL-HIGH-SEASON
01/07 - 25/08
Availability, rates and seasonal promotions upon request
δειτε περισσοτερα

Κατηγορια L1 Πολυτελειας Αυτοματοδειτε τιμοκαταλογο (ημερησια χρεωση)

Κατηγορια L1 Πολυτελειας Αυτοματο
Ημέρες Εν/σης 3 Ημ. 7 Ημ. 14 Ημ. 28+ Ημ.
LOW-SEASON
01/11 - 31/03
MID-SEASON
01/04 - 30/05 &
01/10 - 31/10
HIGH-SEASON
01/06 - 30/06 & 26/08 – 30/09
Availability, rates and seasonal promotions upon request
FULL-HIGH-SEASON
01/07 - 25/08
Availability, rates and seasonal promotions upon request
δειτε περισσοτερα